Novetats

Subvencions per a instal·lacions de refrigeració basades en tecnologies alternatives. Pla PIMA FRED (del 10 octubre al 16 novembre)

Seran subvencionables la substitució, en establiments existents de distribució comercial d'aliments, de les seues instal·lacions de refrigeració per...

Notificación de cambios. Plazo 31 de diciembre de 2018

De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 1722/2012, de 28 de diciembre, por el que se desarrollan aspectos relativos a la asignación de derechos de...

PLATAFORMA ADCR 2.0 Y SERVICIOS WEB-INTERRUPCIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO: Por tareas de mantenimiento, la plataforma ADCR 2.0 y los Servicios Web pueden sufrir interrupciones de servicio el día 29 de abril entre las 15h y las 23h.

PLATAFORMA ADCR 2.0 Y SERVICIOS WEB-INTERRUPCIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO:Por tareas de mantenimiento, la plataforma ADCR 2.0 y los Servicios Web pueden sufrir interrupciones de servicio el día 29 de...

Novetats sobre memòries i declaracions anuals de residus perillosos any 2012

La Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient ha preparat un esquema aclaridor sobre l’obligació de presentació de les memòries i declaracions anuals.Es recomana la seua lectura

Plazo para la declaración al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes

Apertura del plazo para la declaración al Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes (E-PRTR) del 1 de enero de 2014 hasta el 31 de marzo del 2014

Establiment de termini límit en la presentació dels Documents de Control i Seguiment de Residus Perillosos (DCS)

Amb l'objecte de disposar de la informació relativa al trasllat de residus perillosos que permeta exercir el pertinent control administratiu de les activitats de producció i gestió de residus,...

Convocatòria de Projectes Clima 2018

Nova Convocatòria de Projectes Clima 201 8 . El 1 0 d' ...