Informació

La Llei forestal 3/93 de la Comunitat Valenciana estableix en l'article 6 l'ús recreatiu de la forest, afavoreix l'ús excursionista, recreatiu i pedagògic dels terrenys forestals, i promou la conscienciació social sobre els valors culturals, ecològics, ambientals i econòmics que comporta el patrimoni forestal valencià. Correspon a l'administració forestal regular l'activitat recreativa i educativa de la forest, sota el principi d'harmonització amb la conservació i protecció del medi natural.

Amb aquestes premisses i en resposta al notable increment de persones que any rere any accedeixen a la forest, la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient potencia el Projecte "Senda Verda".

El Projecte Senda Verda està estructurat en tres parts amb nombroses línies d'actuació que van des de la conservació i manteniment de les instal·lacions recreatives de la Comunitat Valenciana, la divulgació de la xarxa de sendes de la Comunitat Valenciana amb especial atenció al *GR 7 i *GR 10 i la informació al ciutadà mitjançant publicacions, fullets i aquesta pàgina web.