Patrimoni cultural

Aqüeducte de la Patrosa

El Paratge Natural Municipal de “Peñaescabia”, poseeïx un alt valor historicocultural, amb elements patrimonials a destacar com: 

 

-Les Icnites de la Badina (xafades la datació del qual és de 250 m.a.)


-L' Ermita de Sant Cristòfol


-Forns de calç en la partida del Pelao


-L'Aqüeducte de la Patrosa (s. XIX)