Característiques generals

Vista paratge

 

 

El Paratge Natural Municipal 'Peñaescabia', enclavat en la unitat fisiográfica del 'Valle del riu Palancia', es presenta com una prolongació de la serra del Toro, sent este tram, capçalera del riu Palancia, el que presenta la morfologia més abrupta i elevada de tota la vall amb cimes que s'eleven per damunt dels 1.200 m (El Turó de la Cruz 1.352 m., Peñaescabia 1.318 m., Peña Terrosa 1.256 m.) . A pesar que el naixement del riu es troba fora del Paratge, són els xicotets barrancs que descendixen de l'altiplà d'El Toro-Barracas i conclouen al peu de Peñaescabia els que donen origen al riu.

 

Pel que fa als valors del paratge, el paisatge més característic de l'espai protegit són les falçs i canons fluvials amb vessants vessants cobertes de boscos de pi que convergixen en el fons del barranc, en el que es presenten cultius abancalats, fonamentalment d'olivera i ametler.