Característiques generals

 

Panoràmica del Clot

 

El Paratge Natural Municipal del Clot de la Mare de Déu, es localitza en el terme municipal de Borriana, província de Castelló. Té una superfície de 17,84 ha i va ser declarat paratge natural municipal el dia 8 de febrer de 2000 pel Consell a petició de l'Ajuntament de Borriana.

 'L'estany de la Vila', conegut popularment com el Clot de la Mare de Déu, és la denominació històrica amb què s'acredita el llac que discorre al llarg dels últims 1245 metres del Riu Sec.. L'Estany, s'origina per uns brolladors existents en la zona posterior del Va riure Sec. Posseïx una flora i fauna interessant que ho transforma en una zona humida de gran importància en la conservació de la diversitat del litoral mediterrani.

El Clot, és un ecosistema ric en espècies vegetals i animals. Per a admirar tota la seua riquesa, és necessari observar amb tranquil·litat tot el Paratge, per la qual cosa recomanem es realitze el trajecte passejant o amb bicicleta.

El Clot de la Mare de Déu és una àrea tradicional d’esbarjo dels veïns de Borriana. En la declaració d’aquest paratge natural municipal es conjuminen a la perfecció dos aspectes cabdals i prioritaris de tot espai natural protegit: la protecció dels valors naturals i l'ús públic.