Xarxa Genmeda

Per què una xarxa?

Els centres de conservació de flora que pertanyen a una mateixa regió florística poden contribuir de manera més significativa a la seua preservació duent a terme accions ex situ i in situ de forma conjunta i coordinada.
La cooperació és una eina que facilita el desenvoluapment de metodologies comunes i coneixement tècnic i científic aplicat, com també l'intercanvi d'informació.

 

Qui hi participa?

Autoritats locals, regionals i nacionals, universitats i centres d'investigació de 7 països diferents, entre els quals es troben estats membres de la Unió Europea i altres països mediterranis.

 

Missió i objectius

La missió de GENMEDA és contribuir a la conservació dels recursos genètics de la flora mediterrània a través dels següents objectius:
a. L'increment i millora del capital humà, els equips i les metodologies disponibles a fi d'estimular i consolidar el coneixement aplicat sobre conservació de la flora.
b. L'arreplega i conservació de material genètic de les espècies més amenaçades i la creació de col·leccions de planta viva
c. La posada en marxa d'una col·lecció virtual de material genètic i de reproducció.
d. La planificació d'iniciatives conjuntes per a la conservació i gestió de recursos florístics.
e. El suport als processos de presa de decisions sobre polítiques públiques de conservació de flora.
f. La promoció de l'educació ambiental i la sensibilització pública sobre la conservació de la biodiversitat.

 

Antecedents

El projecte europeu GENMEDOC (www.genmedoc.org), seguit del seu successor SEMCLIMED (www.semclimed.org), van assentar les bases per a la creació de la xarxa.

 

Principals resultats

Són especialment destacables la creació de dos bancs de llavors (a Rabat, el Marroc, i Floriana, Malta) i alguns jardins de rocall, la restauració de nombrosos hàbitats degradats, com també l'organització de seminaris sobre tècniques innovadores de conservació o sobre l'impacte del canvi climàtic.


 

Web del projecte

President
Gianluigi BACCHETTA (Universita' degli Studi di Cagliari, Italia)

Secretària/Tresorera
Panagiota (Yiota) GOTSIOU (CIHEAM MAICh, Grècia)

Cordinador del Comité Directiu
Josep M. MONTSERRAT (Institut Botànic - Jardí Botànic de Barcelona, Espanya)

Membres del Comité Directiu

Lara DIXON (Conservatoire Botanique National Méditerranéen de Porquerolles, França)
Gianpietro GIUSSO DEL GALDO (Università degli Studi di Catania, Italia)
Josep Lluís GRADAILLE (Fundació Jardí Botànic de Sóller, Espanya)
Emilio LAGUNA (Centre para la Investigació y l'Experimnetació Forestal, València, Espanya)
Costas THANOS (National and Kapodistrian Universidad de Atenas, Grècia)