Bústia de suggeriments

Recordeu que:

Si es tracta d'una sol•licitud d'informació ambiental, definida com a tal en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, no heu de presentar la vostra consulta mitjançant aquest formulari, sino a través de la "Sol•licitud d'informació ambiental".

Si es tracta d'una queixa o suggeriment, definida com a tal en el Decret 165/2006, de 3 de novembre, no heu de presentar-la mitjançant aquest formulari, sino a través de la "Formulació de queixes/suggeriments davant els serveis administratius de la Generalitat Valenciana".


La vostra adreça electrònica:  

Nom:                                              

Cognoms:                                    

Tema de la consulta:                

Assumpte:                                   

Text de la consulta: