Visualització de contingut web

Sol·licitud de guies telefòniques i guies telemàtique·

1) Sol·licitud de guies telefòniques i confirmació de moviments

La línia d'assistència telefónica a ramaders (900 102 242) constituïx un servici que la Conselleria oferix als titulars de les explotacions per a facilitar els tràmits administratius, entre els quals es troben els associats a moviments pecuaris. Entre els seus servicis es troben:

  1. Sol·licitud de guies telefòniques: el titular pot facilitar telefònicament la informació de qualsevol moviment que haja de realitzar i que tinga com a origen la seua explotació. Estes dades s'introduïxen en l'aplicació informàtica on es recullen els moviments, i constituïxen una sol·licitud de trasllat d'animals. En cas de produir-se algun canvi, podrà ser modificada o anul·lada per la mateixa via. D'esta manera s'aconseguix agilitzar l'obtenció del certificat sanitari de trasllat, que serà expedit pels servicis veterinaris oficials després de confirmar la sol•licitud, i recollit a l'oficina comarcal agrària (OCAPA) a què pertanguen. Les espècies per a les quals es pot realitzar la sol·licitud de guia telefònicament són: porcí, oví, caprí, èquids i conills. En el cas de bovins, es poden realitzar per a moviments d'anada i tornada de festejos taurins dins de la Comunitat Valenciana.
  2. Confirmació dels moviments per part de les explotacions de destinació, complint així l'obligatorietat de dur a terme la notificació d'arribada en els terminis legalment establits. Esta notificació d'arribada dels moviments que incloguen animals de les espècies bovina, porcina, caprina i ovina pot ser realitzada via telefònica.

Telèfon: 900 102 242. Horari d'atenció: 8 a 17 hores. Horari d'estiu: 8 a 16 hores.

2) Guies telemàtiques (firmades digitalment)

En relació amb les sol·licituds de guia via telefònica, s'està desenvolupant un nou servici d'obtenció de guies telemàtiques. El servici es troba operatiu en 12 municipis, i es preveu una notable expansió de la cobertura. Les espècies per a les quals es troba disponible són les mateixes que per a les sol•licituds de guies telefòniques.

Després de la sol·licitud d'una guia via telefònica i la seua gravació en l'aplicació, s'expedix el certificat sanitari de trasllat per part del servici veterinari oficial per mitjà d'un procés de firma digital. El document ja firmat s'envia a l'ajuntament del sol·licitant o a la unitat territorial corresponent per correu electrònic, on l'interessat pot recollir-lo sense necessitat de desplaçar-se a la seua oficina comarcal agrària. Això suposa un important estalvi econòmic i temporal per als titulars de les explotacions, que no tenen necessitat d'acudir a les OCAPA i poden obtindre la guia a través del seu ajuntament o unitat territorial.

Oficines comarcals i municipis en funcionament

OCAPA MUNICIPIS
Baix Maestrat-Sant Mateu Albocàsser, Catí, Rosell, Torre d'en Besora, Tirig y Vilar de Canes
El Maestrat-Vall d'Alba Alcalà de Xivert y Torreblanca
Els Ports Benassal, Castellfort, Culla, La Mata y Portell de Morella
Camp de Túria Pedralba
Enguera y La Canal Millares

 

Oficines comarcals i unitats territorials en funcionament

OCAPA UNITAT TERRITORIAL
Bajo Segura (Orihuela) Almoradí
Marina Alta (Pego) Dénia