Visualització de contingut web

IVIA

L'IVIA és un organisme autònom de la Generalitat Valenciana adscrit a la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, a través de la Direcció General d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària, segons l'article 1 de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1991, de 13 de març.


L'origen de l'IVIA es remunta a la primera Granja Escola Pràctica d'Agricultura de València, creada l'any 1881, i a les estacions de fitopatologia (1924) i tarongera de Burjassot (1931). Estes estacions, juntament amb la d'horticultura de Benicalap i l'arrossera de Sueca, van formar l'any 1970 el CRIDA 07 i, posteriorment, l'any 1984, l'actual Institut Valencià d'Investigacions Agràries.


L'IVIA és un organisme autònom de la Generalitat Valenciana adscrit a la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, creat l'any 1991, per la Llei 4/1991, de la Generalitat Valenciana.
Els seus fins són impulsar la investigació científica i el desenrotllament tecnològic en el sector agroalimentari.