Visualització de contingut web

Assistència telefónica a ramaders

Servici d'assistència telefónica a ramaders (900 102 242)

La línia d'assistència telefónica a ramaders constituïx un servici que la Conselleria oferix als titulars de les explotacions per a facilitar els tràmits administratius. Entre els seus servicis es troben:

  • Consulta de información de REGA: relativa a la información del interesado contenida en el Registro de Explotaciones Ganaderas.
  • Sol·licitud de guies telefòniques i telemàtiques: El titular pot facilitar telefònicament la informació de qualsevol moviment que haja de realitzar i que tinga com a origen la seua explotació. Estes dades s'introduïxen en l'aplicació informàtica on es recullen els moviments, i constituïx una sol·licitud de trasllat d'animals. En cas de produir-se algun canvi, podrà ser modificada o anul"lada per la mateixa via. D'esta manera, s'aconseguix agilitzar l'obtenció del certificat sanitari de trasllat, que serà expedit pels servicis veterinaris oficials després de confirmar la sol·licitud, i recollit a l'oficina comarcal agrària (OCAPA) a què pertanguen.

    Les espècies per a les quals es pot realitzar la sol·licitud de guia telefònicament són porcí, oví, caprí, èquids i conills. En el cas de bovins, es poden realitzar per a moviments d'anada i tornada de festejos taurins dins de la Comunitat Valenciana.

    En relació amb este servici, s'ha implantat un sistema d'obtenció de guies telemàtiques. El procediment de sol·licitud es realitza via telefònica, però el certificat sanitari de trasllat podrà ser recollit a l'ajuntament del sol·licitant o a la unitat territorial corresponent, ja que els servicis veterinaris oficials firmaran digitalment i enviaran per correu electrònic este document. La relació de municipis i unitats territorials en què es troba disponible l'obtenció de guies telemàtiques.

Oficines comarcals i municipis en funcionament

OCAPA MUNICIPIS
Baix Maestrat-Sant Mateu Albocàsser, Catí, Rosell, Torre d'en Besora, Tirig y Vilar de Canes
El Maestrat-Vall d'Alba Alcalà de Xivert y Torreblanca
Els Ports Benassal, Castellfort, Culla, La Mata y Portell de Morella
Camp de Túria Pedralba
Enguera y La Canal Millares

Oficines comarcals i unitats territorials en funcionament

OCAPA UNIDAD TERRITORIAL
Bajo Segura (Orihuela) Almoradí
Marina Alta (Pego) Dénia
  • Confirmació dels moviments per part de les explotacions de destinació, complint així l'obligatorietat de dur a terme la notificació d'arribada en els terminis legalment establits. La notificació d'arribada dels moviments que incloguen animals de les espècies bovina, porcina, caprina i ovina es pot confirmar via telefònica.
  • Comunicació de situacions d'emergència: avís de presència o sospita de malalties subjectes a control o eradicació oficial. La notificació d'arribada dels moviments que incloguen animals de les espècies bovina, porcina, caprina i ovina es pot confirmar via telefònica.

Telèfon: 900 102 242. Horari d'atenció: 8 a 17 hores. Horari d'estiu: 8 a 16 hores.