Visualització de contingut web

Classificació de canals

D'acord amb el R.D.225/2008, totes les canals de vaquí pesat (aquelles amb un pes viu superior a 300 kg) hauran de classificar-se en els escorxadors on es duga a terme el sacrifici. Esta classificació ha de realitzar-se d'acord amb un model comunitari, descrit en la normativa esmentada anteriorment, i atenent la seua conformació i grau d'engreixament. A Espanya estan obligats a realitzar la classificació tots els escorxadors autoritzats, independentment del volum de sacrifici.

Esta classificació l'han de dur a terme tècnics qualificats, i per a això es crea el:

  • Registre Nacional de Classificadors de Canals

Els tècnics qualificats han d'estar inscrits en el Registre Nacional de Classificadors de Canals de Boví Pesat. Per a poder inscriure's en este registre han d'haver superat amb èxit un curs teoricopràctic de formació i renovar l'autorització cada 4 anys, la qual els habilita per a exercir en tot el territori nacional.

Per a donar resposta a la formació obligatòria, la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua organitza cursos de formació a través del Servici d'Innovació i Tecnologia Ramadera. Els interessats a rebre esta formació han d'emplenar l'imprés de sol·licitud general per a cursos de formació de la Conselleria i remetre'l a este servici. L'imprés de sol·licitud es pot consultar en l'enllaç següent: