Visualització de contingut web

Formació

  • Jornades i cursos de formació especialitzada

Programacions completes:

   - Programació de cursos i jornades ordenats per temàtiques

   - Programació de cursos i jornades ordenats per Estacions Experimentals

Esta programació pot patir variacions i el cartell s'actualitza periòdicament. Es recomana consultar els enllaços següents per a obtindre informació d'última hora o bé contactar directament amb les Estacions Experimentals organitzadores.

   - Pròxims cursos

   - Pròximes jornades

Jornada de Ramaderia Extensiva i Ecològica. Morella, 8 de noviembre de 2018. Programa

Curs d'Especialització en Apicultura. Vila-real, octubre de 2018. Programa

Conferència Internacional: Compartit bonas pràctiques de Fertirreg a Europa. FERTINNOWA. Almeria, del 3 al 5 d'octubre de 2018. (Més informació)

1er Taller. Demostració Tecnològica. "L'aigua i els nitrats en el sòl també compten en el càlcul precís de les necessitats de reg". Guadassuar, 21 de setembre de 2019. Programa i inscripció

Jornada de difusió del projecte de diversitat agrosocial. Vila-real, 26 de setembre de 2018. Programa

Cursos Integrals:

   - Curs Integral en Fruiters d'Os i Caqui. Llutxent, març-novembre 2018 (vegeu programa)

   - Curs Integral en Citricultura. Carcaixent, març-novembre 2018 (vegeu programa)

   - Curs Integral en Agricultura Ecològica. Carcaixent, abril-decembre 2018 (vegeu programa)  

   - Curs Integral en Fruiters Mediterranis. Elx, març-juny 2018 (vegeu programa)

   - Curs Integral en Horticultura. Elx, març-octubre 2018 (vegeu programa)

 

  • Activitats formatives amb financiació del PDR-CV 2014-2020

Pròximes activitats programades:

   - Setmana del 24 al 30 de setembre de 2018. Activitats

   - Setmana de l'1 al 7 d'octubre de 2018. Activitats

   - Setmana del 8 al 14 d'octubre de 2018. Activitats

   - Setmana del 15 al 21 d'octubre de 2018. Activitats

   - Setmana del 22 al 28 d'octubre de 2018. Activitats

 

  • Cursos per a usuaris professionals de productes fitosanitaris

- Llistat de cursos per a usuaris professionals de productes fitosanitaris

- Relació d'entitats autoritzades a la Comunitat Valenciana

 

  • Sol·licituds i procediments

Agricultors

- Imprés de sol·licitud de cursos de formació

- Imprés de sol·licitud d'expedició de carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris

Entitats

- Formulari oficial de sol·licitud de cursos o jornades d'especialització per a entitats

- Formulari per a la comunicació inicial d'activitats de formació de manipuladors de plaguicides d'ús fitosanitari a la Comunitat Valenciana

- Formulari per a la comunicació de noves edicions o modificació d'activitats de formació de manipuladors de plaguicides d'ús fitosanitari a la Comunitat Valenciana

- Formulari per a la comunicació de l'informe final d'activitats de formació de manipuladors de plaguicides d'ús fitosanitari a la Comunitat Valenciana

 

Legislació d'aplicació

Decret 98//2012, de 15 de juny, del Consell, pel qual regula les condicions per a l'exercici d'activitats de formació de manipuladors de plaguicides d'ús fitosanitari

Decret 30/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual es despleguen determinats aspectes administratius relatius als productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana

RD 1311/2012, de 14 de setembre, pel que s'establix el marc d'actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris

Circular 2/2014. Documentació a comunicar respecte als cursos d'usuaris professionals de productes fitosanitaris i la seua publicitat. Criteris per a autoritzar els cursos segons nivells i modalitats

Acord comissió mixta. Criteris per a l'avaluació de les entitats formatives externes

Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal