Visualització de contingut web

Formació

  • Jornades i cursos de formació especialitzada

Programacions completes:

   - Programació de cursos i jornades ordenats per temàtiques (Programa)

   - Programació de cursos i jornades ordenats per Estacions Experimentals (Programa)

Esta programació pot patir variacions i el cartell s'actualitza periòdicament. Es recomana consultar els enllaços següents per a obtindre informació d'última hora o bé contactar directament amb les Estacions Experimentals organitzadores.

   - Pròxims cursos

   - Pròximes jornades

3a edició curs en línia: Introducció a l'agricultura ecològica. Febrer-Abril 2019. Informació i inscripció

3a edició del Curs d'Agricultor-Tutor. Horticultura Ecològica. Gener-Març de 2019. Informació i inscripció

Cursos Integrals:

   - Curs Integral en Fruiters d'Os i Caqui. Llutxent, març-novembre 2018 (vegeu programa)

   - Curs Integral en Citricultura. Carcaixent, març-novembre 2018 (vegeu programa)

   - Curs Integral en Agricultura Ecològica. Carcaixent, abril-decembre 2018 (vegeu programa)  

   - Curs Integral en Fruiters Mediterranis. Elx, març-juny 2018 (vegeu programa)

   - Curs Integral en Horticultura. Elx, març-octubre 2018 (vegeu programa)

 

  • Activitats formatives amb financiació del PDR-CV 2014-2020

Pròximes activitats programades:

   - Setmana del 17 al 23 de decembre de 2018. Activitats

   - Setmana del 7 al 13 de gener de 2019. Activitats

   - Setmana del 14 al 20 de gener de 2019. Activitats

   - Setmana del 21 al 27 de gener de 2019. Activitats

  • Cursos per a usuaris professionals de productes fitosanitaris

- Llistat de cursos per a usuaris professionals de productes fitosanitaris

- Relació d'entitats autoritzades a la Comunitat Valenciana

 

  • Sol·licituds i procediments

Agricultors

- Imprés de sol·licitud de cursos de formació (PDF emplenable)

- Imprés de sol·licitud d'expedició de carnet d'usuari professional de productes fitosanitaris

Entitats

- Formulari oficial de sol·licitud de cursos o jornades d'especialització per a entitats

- Formulari per a la comunicació inicial d'activitats de formació de manipuladors de plaguicides d'ús fitosanitari a la Comunitat Valenciana

- Formulari per a la comunicació de noves edicions o modificació d'activitats de formació de manipuladors de plaguicides d'ús fitosanitari a la Comunitat Valenciana

- Formulari per a la comunicació de l'informe final d'activitats de formació de manipuladors de plaguicides d'ús fitosanitari a la Comunitat Valenciana

 

Legislació d'aplicació

Decret 98//2012, de 15 de juny, del Consell, pel qual regula les condicions per a l'exercici d'activitats de formació de manipuladors de plaguicides d'ús fitosanitari

Decret 30/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual es despleguen determinats aspectes administratius relatius als productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana

RD 1311/2012, de 14 de setembre, pel que s'establix el marc d'actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris

Circular 2/2014. Documentació a comunicar respecte als cursos d'usuaris professionals de productes fitosanitaris i la seua publicitat. Criteris per a autoritzar els cursos segons nivells i modalitats

Acord comissió mixta. Criteris per a l'avaluació de les entitats formatives externes

Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal