Indicacions Geogràfiques Protegides

IGP Cireres de la Muntanya d'Alacant

Ctra. Albaida-Dénia, s/n
03788 Alpatró (Alacant)
Tel: 96 640 66 40 Fax: 96 640 66 11
info@cerezas.org
www.cerezas.org

President: MARCOS SIMÓN GARCÍA
Vicepresident: ELVIRA SÁNCHEZ MENGUAL
Secretari: Mº DOLORES LLORENS DOMÍNGUEZ

ZONA DE PRODUCCIÓ EMPARADA

Zona de producció: nord de la província d'Alacant
Municipis inscrits: 31

DADES TÈCNIQUES (Any 2011)

Nombre d'agricultors inscrits: 555
Nombre de parcel·les inscrites: 1.321
Nombre de magatzems: 9
Nombre d'indústries condicionament: 6
Superfície inscrita: 1.213,56 ha
Principals varietats: Burlat, Starking, Picota, Ambrunesa, Tilagua, Planera i Nadal.


Producció total en superfície inscrita: 934,66 T
Producció emparada: 409,50 T (43,81% s/total)

  • Burlat: 211,65 T
  • Starking: 183,62 T
  • Picota: 3,07 T
  • Ambrunesa: 11,16 T
  • Resta varietats: 0 T

Destinació producció

  • Mercat interior: 274,65 T
  • Mercat UE: 134,85 T
  • Mercat exterior: 0 T

Principals països importadors: Regne Unit, Polonia i Alemanya.
Nombre de contraetiquetes: 157.516