Denominacions d'Origen

CRDOP Carxofa de Benicarló

C/ César Cataldo, 2.1º
12580 Benicarló (Castelló)
Tel: 96 446 16 74 Fax: 96 446 16 74
alcachofablo@alcachofabenicarlo.com
www.alcachofabenicarlo.com

President: JORGE LLORACH SENAR
Vicepresident: JUAN GINER MARZAL
Secretari: GUILLERMO EDO BARREDA

ZONA DE PRODUCCIÓ EMPARADA

Zona de producció: comarca del Baix Maestrat, a la província de Castelló
Nombre de municipis inscrits: 4
Municipis: Benicarló, Càlig, Peníscola i Vinaròs

DADES TÈCNIQUES

Nombre d'agricultors inscrits: 100
Nombre de parcel·les inscrites: 341
Nombre de magatzems: 7 
Superfície inscrita: 285,42 ha
Producció total en superfície inscrita: 5.119 t
Producció emparada: 971 T
Destinació producció:

  • Mercat interior: 929 T
  • Mercat UE: 42 T
  • Mercat exterior: 0 T

Valor producció: 1.077.810 €

Principals països importadors: Alemanya, França i Itàlia

Nombre de contraetiquetes: 131.780