RESOLUCIÓ de 25 de març de 2011, del conseller de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'aprova el Manual de senyalització dels parcs naturals, paratges naturals, reserves naturals, monuments naturals, llocs d'interés i paisatges protegits de la Comunitat Valenciana. [2011/4545]