Detalle Notícia

« Ves enrere

¿Puede cambiar el NIMA de un centro?

Pot canviar el NIMA d'un centre?

El NIMA va associat a un emplaçament des que naix, en el moment en què la comunitat autònoma on està ubicat el dóna d'alta, i mor quan cessa la seua activitat (es dóna de baixa)

El NIMA només canvia quan es modifiquen dos dels tres vectors fonamentals que l'identifiquen (emplaçament (UTM) i activitat principal (NACE-CNAE)

  • Així, si hi ha un canvi en el titular (dades NIF) on una nova entitat "substituïx" l'existent a tots els efectes. Atés que un centre s'identifica per la seua activitat i pel seu emplaçament i res d'açò ha canviat, el centre continua sent el mateix. Per tant es manté el NIMA i se li assigna la nova identificació d'entitat (NIF)
  • Si hi ha un canvi d'emplaçament i el centre es trasllada en un altre emplaçament distint, es tracta d'una baixa més i una nova alta del nou emplaçament. Se li assigna, per tant, un nou NIMA.

Per tant, en els trasllats de centres operatius es dóna de baixa el NIMA existent, que manté totes les seues dades històriques, i es genera un nou NIMA al nou emplaçament. Mai s'utilitzarà l'anterior NIMA al nou emplaçament. Si es tracta d'un trasllat parcial, sense un altre tipus de modificació, es manté el centre existent amb el seu NIMA i es genera un altre NIMA al nou emplaçament.

  • Si hi ha un canvi en l'activitat principal (NACE-CNAE) es tracta com una baixa més i es dóna d'alta la nova activitat al mateix emplaçament. S'assigna per tant un nou NIMA.