Sistema de Tramitació Telemàtica de Residus

Benvingut al SISTEMA DE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE DOCUMENTS DE CONTROL DE RESIDUS PERILLOSOS.

A través d'este sistema podrà tramitar els documents de control de residus perillosos establits en el RD 833/1988 i el RD 679/06 sobre olis usats.

Es tracta d'un “sistema a mesura” que permet diferents modalitats per a facilitar que les empreses, en funció de les seues necessitats, s'adapten de la manera més senzilla a esta nova forma de tramitació. L'objectiu és simplificar els tràmits administratius i adequar-los a les necessitats tant d'aquelles empreses que els fan habitualment com d'aquelles altres que realitzen este tràmit només de manera ocasional.

Les modalitats de Tramitació telemàtica són les següents:

SERVICIS WEB: Esta modalitat està indicada en aquelles empreses que generen un volum considerable de documents de control, principalment gestors de residus. Si bé requerix d'adaptació prèvia, permet una major agilització al sincronitzar directament els programes informàtics dels gestors de residus amb la plataforma informàtica d'esta Conselleria per a l'enviament automàtic dels documents de control de residus.

PORTAL WEB ADCR 2.0: Indicada per a la resta empreses, productors de residus perillosos i resta de gestors. La tramitació per mitjà del Portal Web ADCR 2.0 permet l'accés als avantatges la tramitació telemàtica sense necessitat adaptacions prèvies.

Paral·lelament a este sistema s'ha establit un procediment pwl qual remitent i destinatari del residu, firmen un “Acord de Representació”, per mitjà d'aquest acord el remitent (productor o gestor intermedi), autoritza el destinatari (gestor intermedi o gestor final) que actue en nom seu en l'ompliment i presentació dels diferents documents de control i seguiment i notificacions de trasllat. En este cas no cal realitzar cap tràmit telemàtic per part del productor.

Polse sobre l'opció que més li interesse. Disposa de més informació en els documents adjunts.

FAÇA CLICK AÇÍ PER A VEURE L'ESQUEMA DE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA