Accés a la informació sobre Serveis Web

Benvingut al SISTEMA DE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE DOCUMENTS DE CONTROL DE RESIDUS PERILLOSOS.

La modalitat de tramitació per mitjà dels denominats "Servicis Web" permet una major agilització i interoperabilitat en l'intercanvi de la informació continguda en els documents de control i seguiment entre les empreses i l'administració.

 


Un Servici Web és un conjunt de protocols i estàndards que servixen per a intercanviar dades entre aplicacions distintes, de manera que permet, després d'una adaptació prèvia, la comunicació directa entre els programes informàtics de les empreses amb la plataforma informàtica d'esta Conselleria per a l'enviament automàtic dels documents de control de residus. D'esta manera, els Servicis Web oferixen la possibilitat que les empreses incorporen els avantatges de la tramitació telemàtica en les ferramentes informàtiques que utilitzen habitualment, alterant així com a mínim possible el seu modus operandi.

 

Recorde que esta modalitat, està indicada en aquelles empreses que tramiten un volum considerable de documents de control, principalment gestors de residus, i que disposen d'una ferramenta informàtica (o adquirisquen una).

 

En el següent enllaç es pot trobar informació més específica de com funciona el procediment per mitjà de Servicis Web:
http://consultas.cma.gva.es/Webservices/e3s/leeme.htm