Visualització de contingut web

Visor cartográfico de playas

Visualització de contingut web

Servici WMS

Servici WMS de cartografia de platges, incloent-hi platges, banderes blaves i punts de mostreig.

Per a carregar el Servici WMS s'ha d'utilitzar este enllaç:http://cartoweb.cma.gva.es/arcgis/services/playas/MapServer/WMSServer

tal com s'indica en l'AJUDA.

- Enllaç al fitxer de Capacitats (Capabilities):  Capabilities

- Llegendes i metadades de les capes: Platgs