Visualització de contingut web

PROJECTES EN INFORMACIÓ PÚBLICA

 • PROJECTE TÈCNIC D'ABOCAMENT DE TERRA A MAR DE CENTRAL DE REFRIGERACIÓ AL PORT DE VALÈNCIA - VALÈNCIA (VALÈNCIA)

-Projecte

El període d'exposició serà segons s'especifica en el  DOCV de data 24/09/2018

 

 • ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES INDUSTRIALS D'UN TALLER DE REPARACIÓ D'EMBARCACIONS - PORT DE GANDÍA. MOLL SUD

  -Projecte

  -Memòria-1

  -Memòria-2

El període d'exposició serà segons s'especifica en el  DOCV

 

 • SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ABOCAMENTS EN EL PORT PESQUER DE SANTA POLA  (ALACANT)

  - Documents

  - Plans

  El període d'exposició serà segons s'especifica en el  DOCV,  i en l'Ajuntament de Santa Pola

 • EQUIPAMENT I ELECTRIFICACIÓ SONDEIG  LA MOLINERA I CONDUCCIÓ.  SELLENT (VALÈNCIA)

  Estudi de Impacte Ambiental

  Projecte

   

  El període d'exposició será segóns  s'especifica en el  DOCV   de fecha 16/10/2017

 

 • MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES OBRES DE MODERNITZACIÓ DEL SISTEMA DE CONDENSACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ PER A LA FABRICACIÓ DE GEL. CONFRARIA DE PESCADORS DE TORREVIEJA. ALACANT

  Memòria

  Annexos

El període d'exposició será segóns  s'especifica en el  DOCV   de fecha  1/9//2017

 

 • CONDICIONAMENT DEL LLIT DEL BARRANC DE LA CALA i CANALITZACIÓ DE CABALS DE 28,2 m3/seg. FINESTRAT (ALACANT)

  SOL·LICITUD D'ABOCAMENT AL MAR DEL BARRANCO DE LA CALA A FINESTRAT / ALACANT

El període d'exposició será segóns  s'especifica en el  DOCV   de fecha 18/05/2017

 

 • AUTORITZACIÓ DE PRESA I ABOCAMENT A LA DÀRSENA PESQUERA DEL PORT DE DÉNIA PROVINENTS DE LA FÀBRICA DE GEL DE LA CONFRARIA DE PESCADORS EN T.M. DE DÉNI - ALACANT - (VERMAR-250)

      - Proyecte

       - Planols

El període d'exposició será segóns  s'especifica en el  DOCV   de fecha 5/01/2017

 

 • Projecte de nova conducció del marge esquerre del posttransvasament Xúquer-Vinalopó, 1a fase (tram embassament del Toscar-Agost (Alacant).

El període d'exposició será segóns  s'especifica en el  DOCV   de fecha 20/10/2016

 

 • AUTORITZACIÓ DE ABOCAMENT AL DPMT - TERMINAL DE PASSATGERS DE LA DÀRSENA SUD MOLLS 23 I 25 DEL PORT D'ALACANT

El període d'exposició será segóns  s'especifica en el  DOCV   de fecha 28/06/2016

 

 • OBRA DE CAPTACIÓ SUPERFICIAL I ABOCAMENT COSTANER D'AIGÜES PLUVIALS EN EL BARRI PUNTES DEL MORO DE LA VILA JOIOSA 

El període d'exposició será segóns  s'especifica en el  DOCV   de fecha 17/05/2016