Visualització de contingut web

Voluntariat forestal

 

Accés a les Jornades de Voluntariat 2017 i 2018

 

 

SE SUSPENEN TEMPORALMENT LES EIXIDES DEL VOLUNTARIAT FORESTAL I LES XARRADES INFORMATIVES FINS QUE ES VALORE DE NOU LA INCIDÈNCIA DE CONTAGI PER COVID-19


US MANTINDREM INFORMATS

 

XARXA DE VOLUNTARIAT EN PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

EL TERRITORI

Segons el Pla d'acció territorial forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) el nostre territori té quasi 1,3 milions d'hectàrees forestals, que representen el 57 % de la superfície valenciana, i d'aquesta el 54 % del terreny forestal té arbres.

El clima mediterrani, en què es troba la Comunitat Valenciana, és favorable a la propagació del foc per la presència de vents terrals i a les altes temperatures que hi ha durant l'estació estival, tot això unit a factors topogràfics, com ara pendents elevades junt amb barrancs encaixonats són motiu de nombroses situacions de risc, que tendeixen a incrementar-se a causa dels efectes del canvi climàtic.

LA SOCIETAT I LA PREVENCIÓ D'INCENDIS

És essencial la implicació de la societat en els diferents aspectes de la prevenció d'incendis forestals, tant des del punt de vista de l'educació i la formació, com en el desenvolupament de mesures i accions preventives.
Per això, la promoció i la gestió de la participació ciutadana a través del voluntariat emergeix com a eix essencial en la prevenció d'incendis.

ELS INICIS

L'inici del voluntariat forestal s'associa a la prestació social substitutòria, en què les persones objectores de consciència estaven exemptes del servei militar i feien activitats d'utilitat pública sense dependència orgànica d'institucions militars.

El voluntariat forestal com a tal s'estableix l'any 2001.

D'una altra banda, des de l'any 1991 s'organitzen treballs en col·laboració amb l'Institut Valencià de la Joventut i associacions juvenils, i a partir de l'any 1996 les activitats de voluntariat ambiental reben més impuls a causa del règim de subvencions que encara hui es continua convocant.

 

 

 

 

LA XARXA DE VOLUNTARIAT

La xarxa de voluntariat és una iniciativa que promou la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. La constitueixen voluntaris particulars que formen part o no d'organitzacions i d'entitats entre les finalitats de les quals destaquen la defensa i la conservació de la natura i l'educació ambiental, així com els ajuntaments de la Comunitat Valenciana.

Objectiu

L'objectiu és contribuir a la prevenció d'incendis forestals i els seus treballs se centren en dos pilars bàsics: labors de vigilància i d'educació i informació. Per tant, les funcions principals seran:

 • Donar suport als efectius del Pla de vigilància amb la finalitat de:
  • Detectar al més prompte possible un incendi forestal.
  • Col·laborar en la detecció de situacions de risc d'incendi i evitar-les mitjançant la presència dissuasiva recorrent rutes determinades.
  • Conscienciar i informar els usuaris del territori forestal del risc d'incendi que poden suposar unes certes activitats, així com de la normativa vigent.
 • Sensibilitzar i educar en valors de defensa del medi natural.

 

Estructura

La xarxa de voluntariat s'estructura de dues maneres diferents, cada una amb un funcionament diferent:

Funcionament

L'equip de gestió del voluntariat determinarà les zones d'actuació en funció de la necessitat en matèria de prevenció d'incendis forestals, de coordinació amb altres recursos i d'unitats disponibles.

Formació

L'equip de gestió inclòs en el servei de vigilància preventiva enfront del risc d'incendis forestals s'encarregarà de la formació.

En la jornada formativa s'explicarà el valor dels ecosistemes mediterranis, els drets del voluntariat, les obligacions i el funcionament de la xarxa, l'estructura del servei de vigilància preventiva enfront del risc d'incendis forestals, la normativa, la identificació de fum, com actuar enfront d'una situació d'emergència, l'ús d'equips de radiocomunicació, i les nocions de seguretat i d'autoprotecció.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drets i deures del participant en la xarxa

 • Rebre informació adequada de les funcions que cal desenvolupar i per a exercir correctament les tasques corresponents.
 • Assegurança d'accident i responsabilitat civil durant el desenvolupament de les tasques.
 • Disposar del material necessari per al desenvolupament de les funcions.
 • Rebre uniformitat.
 • Rebre una certificació de les activitats realitzades quan finalitza el període de participació en el programa de voluntariat.
 • Rebre compensació econòmica per les despeses d'alimentació i de transport fins a l'eixida.


Encara que la participació dels voluntaris és lliure i altruista, és necessària una implicació personal en la realització de les tasques acordades. Per a això, una vegada confirmada la seua inclusió com a membre de la xarxa, signarà una declaració responsable amb el coneixement dels seus drets i les bases de funcionament.

El voluntariat comprén així que s'integra dins d'una estructura en xarxa en què l'objectiu és la prevenció d'incendis forestals i haurà de respectar les indicacions dels responsables de les unitats de prevenció adscrites al voluntariat forestal.

COM PARTICIPAR-HI

Si és a nivell individual, cada voluntari forestal s'hi inscriurà descarregant la sol·licitud d'internet (decarregar la sol·licitud de voluntari forestal a nivell individual).

Si el voluntariat pertany a una associació o és un ajuntament, el representant legal presentarà, a través de mitjans electrònics, un projecte amb títol, objectiu, àmbit d'actuació, nombre de persones voluntàries total i diari, calendari detallat de l'activitat i la ubicació, així com memòria econòmica. Aquest projecte, perquè es puga subvencionar, haurà de complir l'ordre de bases i la resolució de la convocatòria que anualment es publique.

RESOLUCIÓ de 21 de febrer de 2018, de la consellera d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2018.[2018/2183]

 • Mapa del voluntariat.

Voluntariat Ambiental Alacant (pdf 1,5 Mb).
Voluntariat Ambiental Castelló (pdf 1 Mb)
Voluntariat Ambiental València (pdf 1,6 Mb).
Voluntariat Ambiental Comunitat Valenciana (pdf 3,5 Mb).