Visualització de contingut web

Registre d'emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics

 

El 25 de febrer es publicà en el DOGV el Decret 21/2019, de 15 de febrer, del Consell, pel qual es modifica el Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, pel qual es modifica el Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, i pel qual s'aproven les normes de seguretat en prevenció d'incendis forestals a observar en l'ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.

 

La modificació consisteix en afegir una disposició transitòria única:

 

"Disposició transitòria única. Règim transitori S'habilita un període transitori que finalitza el 23 d'octubre de  2019, per a les entitats locals que celebren festes d'arrelada tradició cultural amb l'ús festivo-recreatiu del foc, al fet que es refereix el paràgraf  segon de la lletra g) de l'apartat 1 de l'article 146 del Decret 98/1995,  de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, que hagen sol·licitat les declaracions o inscripcions en els registres corresponents, i que en el termini de quinze dies abans de la celebració de l'esdeveniment no han rebut la resolució de declaració o d'inscripció, podran tramitar-la corresponent sol·licitud puntual d'autorització de l'esdeveniment en les direccions territorials de la conselleria amb competència en matèria de prevenció d'incendis forestals, d'acord amb el procediment anterior a la publicació del present decret, complint, en tot cas, els requisits establerts en els annexos II i III."

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/25/pdf/2019_1796.pdf


La Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, en el seu article 57, prohibeix com a mesura precautoria general en els terrenys forestals, en els confrontants o amb una proximitat menor a 500 metres, el llançament de coets, globus o artefactes de qualsevol classe que continguen foc, o puguen produir-ho. El Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament de la llei forestal, regula l'ús del foc per a certes activitats i accions, prèvia autorització i sempre depenent del nivell de preemergencia.

No obstant açò, fins a l'aprovació del Decret 148/2018, de 14 de setembre, no quedaven regulades les activitats relacionades amb l'ús del foc en manifestacions festives (focs artificials, fogueres, o qualsevol altre tipus d'ignició relacionat amb l'activitat festiva), generant malestar en molts municipis forestals amb una arrelada tradició cultural, també amb sectors professionals tan importants com el pirotècnic valencià, i a més, en un territori on el foc i la pólvora són part fonamental de qualsevol celebració constituint una dels senyals d'identitat del poble valencià.

El Decret 148/2018, de 14 de setembre, del Consell, modifica el reglament forestal de la Llei 3/1993, en el sentit de permetre, de manera excepcional, i prèvia autorització administrativa que garantisca l'adopció de totes les mesures i mitjans de prevenció i seguretat necessaris, l'ús festiu-recreatiu del foc en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.

L'esmentat Decret indica que:


1. Cada ajuntament haurà de delimitar i proposar a la Direcció territorial competent en prevenció d'incendis, l'emplaçament més adequat (des del punt de vista de la prevenció d'incendis forestals) per al muntatge de l'esdeveniment en qüestió, per a poder ser autoritzat de forma excepcional (requisits definits en l'Article 1 de l'Annex II).

2. Una vegada autoritzat l'emplaçament, l'ajuntament promotor haurà de realitzar abans de la celebració de cada esdeveniment, una declaració responsable (definida en l'Article 2 de l'Annex II). Aquesta serà remesa a la Direcció territorial competent en prevenció d'incendis, per a organitzar les labors de vigilància i el seguiment de les normes de seguretat disposades en l'Annex III del Decret 148/2018.

3. No obstant açò, a l'anterior si el nivell de risc declarat és màxim (preemergencia 3) no es podrà celebrar cap tipus d'esdeveniment dels indicats (recollit en l'Article 3 de l'Annex II).

4. Cada emplaçament autoritzat serà inscrit en un registre de naturalesa administrativa i caràcter públic (tràmits definits en l'Article 4 de l'Annex II).

 

Enllaç al tràmit

 

Registre d'emplaçaments per a actes i festejos tradicionals que poden usar foc o artefactes pirotècnics excepcionalment en sòl forestal, confrontant o amb una proximitat inferior a 500 metres de terreny forestal.

Les dades d'aquest Registre estan sotmesos a la regulació continguda en la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, o normes que les substituïsquen.


Dades públiques:


a) Denominació del municipi sol·licitant.

b) Adreça postal i adreça de correu electrònic, telèfon i fax de l'entitat inscrita.

c) Responsable de l'ajuntament i persona de contacte.

d) Ubicació exacta de l'emplaçament (carrer, plaça, paratge) i/o descripció de l'itinerari a recórrer (ruta, distància), coordenades UTM i cartografia de la ubicació i/o ruta on va a desenvolupar-se l'esdeveniment.

e) Descripció detallada de l'esdeveniment a desenvolupar (tipus d'esdeveniment, participants, elements i components a utilitzar per al seu desenvolupament).

f) Enumeració explícita de les mesures de prevenció d'incendis forestals a executar en el seu desenvolupament, sense que siga suficient la remissió a normes genèriques.

 

 

Província Municipi Tipus d'acte Acte autoritzat Ubicació Data d'autorització Data de celebració Descripció i mesures preventives
Alacant Aspe Festa d'interés turístic autonòmic (DOGV 29/10/2015) Festa de la Mare de Déu de les Neus. Pirotècnia aèrea. Parc urbà Alcalde Miguel Iborra 07/06/2019 14 d'agost (anys parells) Veure autorització
Alacant Elda Ben de rellevància local immaterial (DOGV 27/02/2019) Baixada de torxes de la Muntanya el Bolón Itinerari 26/12/2018 5 de gener (de cada any) Veure autorització
Alacant Villena Festa d'interés turístic nacional (BOE Nº50 27/02/2015) Festes de Moros i Cristians. Castell de focs artificials Esplanada del Castell de la Talaia 02/09/2019 5 i 8 de setembre Veure autorització
Castelló Atzeneta del Maestrat Festa d'interés turístic local (DOGV 13/06/2019)

Festes patronals d'agost. Correfocs i castell de focs artificials

Correfocs en diversos carrers del municipi. Castell de focs en Av. Castelló. 31/07/2019 Durant el mes d'agost de 2019 Veure autorització
Castelló Betxí Festa d'interés turístic local (DOCV 29.09.2009) Festa i romeria de Sant Antoni Abad. Fogueres per cuinar Parcel·la 245 i part de la parcel·la 259 del polígon 9 del terme municipal de Betxí 15/07/2019 17 de gener i diumenge següent Veure autorització
València Alzira

Festa d'interés turístic nacional (BOE-A-2005-3484)

Disparada d'artefactes pirotècnics durant les Falles d'Alzira Plaça del Regne 27/11/2018 Setmana fallera (del 13 al 19 de març de cada any) Veure autorització
València Ayora Festa d'interés turístic local (DOGV 19/06/2017) Fiesta del Santo Ángel Tutelar de la Villa de Ayora. Pirotecnia i fogueres Plaça Major-Plaça de les Fonts 21/12/2018   Veure autorització
València Ayora Festa d' interés turístic provincial (DOGV 2/08/2016) Fiestas patronales Nuestra Señora de la Asunción-Toros de Ayora. Pirotecnia i fogueres Plaça Major 21/12/2018   Veure autorització
València Ayora Festa d' interés turístic autonòmic (DOCV 30/05/2016) Primer tall de la mel. Pirotecnia i fogueres Plaça Major 21/12/2018   Veure autorització
València Bellús Festa d'interés turístic local (DOCV 20/11/2014) Crist de la bona Mort. Castells de focs artificials Parcel·les 14, 15, 25, 26, i 27 del polígon 4 de Bellús 21/05/2019

15 de setembre de 2019.

(altres anys: 2n o 3r cap de setmana de setembre, segons siga el 1/09.

Veure autorització
València Chelva   San Antón. Fogueres Diversos carrers del municipi 08/01/2019   Veure autorització
València Cofrentes   Festivitat de Sant Antoni Abad i Verge dels Dolors. Pirotecnia i fogueres Parking adjacent a la Av. Jucar-Cabriel i diversos carrers del municipi 08/01/2019   Veure autorització
València Cofrentes Festa d'interés turístic local (DOGV 28/03/2014)

Festa de la Maderada

Mascletà

Ubicació mascletà 08/04/2019 27 d'abril Veure autorització
València Cullera Festa d' interés turístic autonòmic (DOCV 02/12/2009) Festa de la Mare de Déu del Castell de Cullera. Mascletà C/Ruzafa. Interior de la parcel·la del pavelló esportiu municipal. 03/05/2019

29 d'abril

(excepcionalment en 2019, el 6 de maig)

Veure autorització
València Lliria Altres inventaris sectorials de Béns Immaterials no inclosos en l'IGPCV Sant Vicent. Ús del foc per a l'elaboració de paelles i rostits Ubicació del focs 03/04/2019 Dilluns de Sant Vicent, diumenge anterior i dimarts posterior de cada any Veure autorització
València L'Olleria Festa d'interés turístic nacional (BOE-A-1985-138) Festes patronals de Moros i Cristians. Ús de pirotècnia, foc i arcabuceria Diverses ubicacions. Veure autorització. 01/08/2019 23, 26, 30 i 31 d'agost, 1 i 2 de setembre de 2019 Veure autorització
València Nàquera Sol·licitada la seua declaració com a Festa d'interés turístic de la Comunitat Valenciana (31/07/2019) Festes patronals. Artefactes pirotècnics i ús del foc per cuinar

Pirotècnics, paelles i olles populars:

X720925 Y4392829; X720723 Y4393333

Correfocs i despertà diversos carrers del municipi

07/08/2019 Del 1 al 4 d'octubre (2019) Veure autorització
València Nàquera Sol·licitada la seua declaració com a Festa d'interés turístic de la Comunitat Valenciana (31/07/2019) Falles. Artefactes pirotècnics i ús del foc per cuinar

Pirotècnics, paelles i olles populars:

X720925 Y4392829; X720723 Y4393333

Correfocs i despertà diversos carrers del municipi

07/08/2019 18-19 de març de 2019 Veure autorització
València Paiporta Festa d'interés turístic local (DOGV 09/08/2013) Sant Roc i el gos. Castells de focs artificials i mascletaes Ubicació focs d'artifici 31/01/2019 Setmana del 10 al 17 d'agost de cada any Veure autorització
València Paiporta Festa d'interés turístic local (DOGV 15/03/2019) Falles de Paiporta. Castells de focs artificials i mascletaes  Ubicació 11/03/2019 Del 14 al 19 de març de cada any Veure autorització
València Quatretonda Sol·licitada la seua declaració com Festa d'interés turístic del Comunitat Valenciana (26/07/2019) Festes patronals i novenari del Crist de la Fe. Ús d'artefactes pirotècnics.

Castell: X725640 Y4313946

Mascletà: X725132 Y4314014

Traca: X725058 Y4313946

07/08/2019 Primer cap de setmana de setembre fins al dimarts següent Veure autorització
València Quatretonda Sol·licitada la seua declaració com Festa d'interés turístic del Comunitat Valenciana (26/07/2019) Festa del carrer Nou. Ús d'artefactes pirotècnics. Traca: X724942 Y4314042 07/08/2019 Primer cap de setmana de maig Veure autorització
València Quatretonda Sol·licitada la seua declaració com Festa d'interés turístic del Comunitat Valenciana (26/07/2019) Festa del carrer Sant Joan. Ús d'artefactes pirotècnics. Traca: X724942 Y4314042 07/08/2019 Cap de setmana més pròxim al dia de Sant Joan Veure autorització
València Sinarcas Solicitat Altres inventaris sectorials de Béns Immaterials no inclosos en l'IGPCV Festa de San Marcos. Ús del foc per a l'elaboració de rostits Parcel·la 251 del polígon 17 del terme municipal de Sinarcas 23/04/2019 El 25 d'abril (si és dissabte) o el dissabte següent a aquesta data, de cada any. Veure autorització