Participació

« Ves enrere

Xarxa de Voluntariat Ambiental-Forestal de la Comunitat Valenciana

Xarxa de Voluntariat Ambiental-Forestal de la Comunitat Valenciana

El voluntariat és un dels escenaris de participació més actius. Es desenvolupa mitjançant actuacions que realitzen persones de forma lliure i no remunerada i el seu objectiu és protegir i millorar la qualitat ambiental del territori i és una font d'aprenentatge i de creixement personal.

La Xarxa de Voluntariat Ambiental-Forestal de la Comunitat està formada per:
 

  • Ajuntaments
  • ONG's
  • Persones de manera individualitzada.


Reforç del voluntariat de vigilància d'incendis: augmentar la dotació de l'ordre d'ajudes a organitzacions i ajuntaments i creació d'un registre d'entitats. Potenciar, al seu torn, el voluntariat que es presta a través del servei del Pla de Vigilància Preventiva.

Ordre 21/2016, de 29 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals.

DOGV nom. 7844, de 04.08.2016

Resolució de 21 de març de 2017, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2017.

Extracte de la Resolució de 21 de març de 2017, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen les subvencions destinades al voluntariat ambiental en prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2017.

DOGV nom. 8015, de 05.04.2017

 

Concessió Voluntariat 2017

RESOLUCIÓ de 3 d'agost de 2017, de la directora general de Prevenció d'Incendis Forestals, per la qual resol la convocatòria d'ajudes destinades a la realització d'activitats de voluntariat ambiental en matèria de prevenció d'incendis forestals per a l'exercici 2017. [2017/7321]

DOGV. Núm. 8102, de 09.08.2017