Novetats

« Ves enrere

Ajudes per a l'exercici 2018 per a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats

Ajudes per a l'exercici 2018 per a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats

En el DOGV d'hui, 19 de febrer de 2018, es publica la Resolució de 14 de febrer de 2018, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes per a l'exercici 2018 destinades per a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats per part dels municipis de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2014-2020 de la Comunitat Valenciana (DOGV nº 8237, de 19.02.2018).

Aquesta convocatòria es regula a través de l'Ordre 26/2017, de 21 de setembre, de la Consellería d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes destinades per a la redacció de nous plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) o per a la revisió dels ja aprovats per part dels municipis de la Comunitat Valenciana en el marc del Programa de Desenvolupament Rural 2014/2020 de la Comunitat Valenciana (DOGV nº 8138, de 29.09.2017).

La Resolució de 29 de juliol de 2005, de la Conselleria de Territori i Habitatge (DOGV 5062, 02.08.2005), al punt primer diu que es declara «zona d'alt risc d'incendi al conjunt dels terrenys forestals de la Comunitat Valenciana». Totes les zones declarades d'alt risc d'incendi hauran de disposar d'un «pla de defensa», en aplicació de l'article 48 de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Montes.

Els PLPIF es regulen en l'article 55 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana, i en l'article 138 del Decret 98/1995, de 16 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, segons els quals: «tindran caràcter subordinat respecte als plans de prevenció d'incendis de demarcació i una vegada aprovats formaran part dels plans locals d'emergència que estableix la Directriu Bàsica de Protecció Civil d'Emergència per Incendis Forestals».

El contingut mínim dels PLPIF es regula en l'article 140 del Decret 98/1995 i es desenvolupa en l'Ordre 30/2017, de 20 de novembre, de la consellera d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'unifiquen i aproven les normes tècniques per a la redacció de plans locals de prevenció d'incendis forestals (PLPIF) (DOGV nº 8181, de 30.11.2017).

El tràmit per a sol·licitar aquestes ajudes, únicament per via electrònica, es pot realitzar ACÍ