Formació i capacitació

« Ves enrere

Fomentar alternatives a l'ús tradicional del foc

Fomentar alternatives a l'ús tradicional del foc

Impuls a projectes de cooperació i innovació en la gestió de les restes agrícoles en el marc de la Mesura 16 (fomentar formes de cooperació entre entitats) del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (PDR).

Establiment, en l'àmbit dels Parcs Naturals de caràcter forestal, de Programes de trituración de restes de podes coordinats per l'Adreça del Parc i debatuts en les Juntes Rectores.

Incloure en les ajudes del PDR l'ordenació d'activitats agrícoles i ramaderes que actuen funcionalment com a discontinuïtats de prevenció, sense que siga necessari perdre la seua condició de sòl forestal.