Vegetació


Pinada

 Vista de La Sierra amb la pineda de pi blanc

 

 Detalle cornical

  Flor de la periploca

 

Pel que fa a la vegetació, bàsicament s'hi distingeixen tres tipus de formacions vegetals.

 

En primer lloc, es troba la pineda de Pinus halepensis procedent d'una repoblació feta als anys 50, principalment, per a fer front als problemes d'erosió i degradació existents a la serra.

 

En segon lloc, la unitat de matoll, de la qual destaca la presència d'espècies com ara la periploca (Periploca laevigata ssp. angustifolia) i la bufera arbustiva (Withania frutescens), iberoafricanismes que tenen el desenvolupament òptim al nord d'Àfrica, Almeria i Múrcia, i troben a la Serra de Callosa la població més continental i septentrional dins de la Comunitat Valenciana.

 

En tercer lloc, destaca la vegetació pròpia d'afloraments rocosos, representada principalment per l'associació Centaureo-Sideritum glaucae, que resulta d'interés pel caràcter endèmic que posseeix, i es localitza únicament a les serres de Callosa, Orihuela i el Cantón. Tanta és la singularitat de les espècies casmofítiques presents en aquest espai que en 1999 va tenir lloc la declaració de la microreserva de flora Peñon de La Lobera.