Patrimoni cultural

Ermita de la Nostra Senyora de la Salut

Jaciments arqueològics

El municipi de Redovan alberga nombrosos jaciments i restes amb valor arqueològic i etnològic. A continuació se citen els jaciments documentats en la web de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana i que s'ubiquen dins dels límits del PNM.

  • El bancalico dels Moros
  • El bancalico II
  • El Racó
  • Clavill dels Margallons
  • Sant Carles
  • Serra de Redovan

El bancalico dels Moros: Es tracta d'un poblat de període neolític situat a considerable altura, no s'han apreciat estructures en superfície però sí que taques de cendres, en les que es van arreplegar ceràmiques i fragments de fang amb empremtes de canyes.

El bancalico II: Es troba en la partida de Recons, en la part alta d'un morro, junt amb la Finca de l'Heretat.

El Racó: Es tracta d'un jaciment situat a gran altura, en vessant de fort pendent i alguns replanells.

Clavill dels Margallons: Es tracta d'un clavill poc profund.

Sant Carles: Es tracta d'un jaciment d'escassa entitat amb pocs materials, que apareixen molt fragmentats i rodats.

Serra de Redován: Es tracta d'un jaciment d'escassa entitat amb pocs materials, que apareixen molt fragmentats i rodats.

També trobem, dins dels límits del paratge, l'Ermita de la Mare de Déu de la Salut, de gran valor per a la població del municipi.