Patrimoni cultural

Búnquer

Dins dels límits del Paratge no hi ha cap jaciment arqueològic catalogat per l'Àrea de Patrimoni Cultural de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià. En canvi, en l'entorn de l'espai protegit es troben el jaciment denominat La Pedrera o Portixol, situat al sud del Paratge i el jaciment de la Casa de l'Alcoraya, a l'oest del mateix.

 

El Bé Immoble Etnològic existent dins dels límits de l'espai protegit és el denominat 'Cueva de Sant Pascual', que en el Catàleg de Béns i Espais Protegits de Monfort queda definit com 'Cueva de Sant Pascual, Ermita i entorn (inclou búnquer de la guerra civil) . Amb categoria de Monument d'Interés Local'.

 

La 'arqueologia militar' lligada a la Guerra Civil Espanyola, succeïda entre 1936 i 1939, està molt present en l'àmbit del Paratge Natural Municipal, a pesar que en esta zona no han tingut lloc batalles tan importants o famoses, com en 'Brunete', 'El Ebro', 'Teruel', etc.

 

Així mateix, el búnquer denominat 'La Sena' es troba limítrof amb els límits del Paratge, en el seu extrem sud.