Natura - Fauna

 

Arpella de marjal 

 

Serp verda 

 

 Tarabilla comú

 

A conseqüència de la varietat d’hàbitats al paratge (muntanyes i tossals, rambles i barrancs, àrees de saladar i la zona humida associada a la cua del pantà d’Elx), hi viu un nombre elevat d’espècies de
fauna, que han trobat al paratge un lloc idoni per a desenrotllar el cicle de la vida. Més del 60% de les espècies de fauna del paratge estan catalogades d’interés especial per la legislació nacional vigent. En esta legislació apareixen dos espècies en la categoria de vulnerables, l’arpellot cendrós (Circus pygargus) i l’àguila de panxa blanca (Hieraaetus fasciatus).

 

D’altra banda, si es té en compte la legislació autonòmica vigent, s’observa que en l’àrea d’estudi apareix una espècie en perill d’extinció, l’arpella de marjal (Circus aeruginosus), i sis en la categoria de vulnerables: l’àguila de panxa blanca (Hieraaetus fasciatus), l’agró roig (Ardea purpurea), l’oreneta de ribera (Riparia riparia), la gavina picofina (Larus genei), el xatrac menut (Sterna albifrons) i la ratapenada ratera gran (Myotis myotis).