Equipaments del PNM

 

Els equipaments amb què compta el PNM La Sierra, a Redovan, són:

 

 

-Panell informatiu

 

- Sendes senyalitzades 

 

-Senda botànica

 

-Instal·lacions recreatives

 

-Zones d'escalada