Com arribar-hi

 

 

En l'extrem oest del paratge hi ha un camí que part del camí de Sant Miquel i es dirigix cap a la partida Coll dels Saleres en direcció sud. En la resta de l'àmbit del paratge no hi ha carreteres ni camins forestals, encara que cal ressenyar que el paratge limita al nord amb el camí al Mas de Panero o Camí de la Serra.