Organismes

Portals

Visualització de contingut web

Característiques generals

Vista general

La zona de 'La Manguilla' es troba en el nord-est del terme municipal de La Pobla de Vallbona a uns 7 Km. del nucli urbà, afrontant amb els termes de Bétera i Serra. És una zona molt influenciada per la serra Calderona, ja que es troba en el vessant meridional d'esta. Es tracta de 11.1 Ha de terrenys públics qualificats en el Pla General com a Sòl No Urbanitzable (massa Forestal d'Interés) .

Este paratge representa una massa boscosa, amb una altitud entre 160 i 165 metres sobre el nivell del mar i amb una superfície d'un poc més de 11 ha. Classificada i protegida en el pla general d'ordenació urbana, com una massa forestal d'interés en l'actualitat propietat de l'ajuntament.

La zona de La Manguilla és pràcticament l'últim espai que queda com a exemple de bosc mediterrani en el terme, configurant un paisatge visual com una unitat i que es relaciona estèticament amb la pròxima Sierra Calderona.

Al descriure la Manguilla, s'ha de puntualitzar que hi ha unes quantes zones en tota la seua àrea, com són: l'àrea recreativa i l'àrea natural. L'ús públic d'este espai està enfocat tant, a l'ús recreatiu com a l'ús educatiu. Per la part recreativa poden realçar-se les dos zones anteriorment comentades, però en el cas de l'ús educatiu, l'espai natural de la Manguilla consta, en el seu senda local, de quatre àrees on en cada una d'elles se centrarà en l'explicació dels quatre subsistemes ambientals (aire, sòl, aigua i biodiversitat) .

Actualment no existix en el municipi cap espai natural amb estes característiques, per este motiu el valor de la Manguilla és alt, tant per a la població local com per als visitants de la zona.