Organismes

Portals

Característiques generals

Vista general

El Paratge Natural Municipal 'Fuente Bellido', que va ser declarat l'any 2007, es localitza en el terme municipal de Casas Altes, en la província de València, i posseïx una superfície de 1000,56 ha.

Es troba limitat per l'oest pel riu Túria, sent la seua menor cota, i cap a l'est per la Serra Tortajada, contraforts de les faldes de Javalambre, açò suposa ja per si una variabilitat ecològica molt interessant. Esta situació imprimix un caràcter especial, tant sobre la fauna com la flora, cal mencionar que el territori s'ha portat una forta pressió humana,  el que ha portat a la pèrdua de vegetació, a processos erosius, al canvi d'usos de sòl (ametlers i oliveres), etc.

Este paratge alberga destacats valors naturals i patrimonials, motiu pel qual s'ha vingut a considerar la seua protecció per mitjà de la figura de Paratge Natural Municipal de la Comunitat Valenciana. Este espai presa el seu nom degut a una de les nombroses fonts existents en este paratge protegit, provinent de manantials subterranis i caracteritzades per l'elevada qualitat de les seues aigües.