notícies

La Conselleria de Medi ambient informa a les empreses de la fusta del Reglament EUTR i les seues obligacions

Medi Natural

La Conselleria de Medi ambient informa a les empreses de la fusta del Reglament EUTR i les seues obligacions

La Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, dependent de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, ha iniciat una campanya informativa sobre la normativa d'aplicació als agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta en el territori de la Unió Europea.

Els passats dies 26 i 27 de febrer es van realitzar unes jornades a Castelló i Alacant, respectivament, per a explicar amb detall el REGLAMENT (UE) N.º 995/2010 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 20 d'octubre de 2010 pel qual s'estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta i productes de la fusta (EUTR).

Durant aquestes jornades, dirigides a empreses que comercialitzen amb fusta a la Comunitat Valenciana, es va informar de les obligacions que tenen els denominats agents i comerciants per a complir amb l'establit en el citat reglament.

Tota la informació relativa al reglament EUTR, definicions i obligacions està en la pàgina web de Comerç Legal de la Fusta (puntxe en el enllaç de més a baix)

Descàrrega de presentacions

Jornada informativa a Castelló

Jornada EUTR Castellón

Jornada informativa a Alacant

Jornada EUTR Alicante