notícies

« Ves enrere

Els científics aposten per la gestió de la muntanya per a lluitar contra el canvi climàtic

Els científics aposten per la gestió de la muntanya per a lluitar contra el canvi climàtic

El passat 29 de novembre va tenir lloc la Jornada Gestión forestal i d'espais naturals protegits davant el canvi climàtic organitzada pel Servei d'Ordenació i Gestió Forestal de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, amb una gran afluència per part de professionals i estudiants del sector forestal.

La jornada, de caràcter tècnic-divulgativa, va abordar aspectes nous relacionats amb la gestió forestal orientada al canvi climàtic.

Investigadors de la Universitat Politècnica de València van exposar els resultats de les seues recerques finançades amb diferents fons europeus (FEADER, LIFE, etc.) i la seua possible aplicació pràctica per al gestor forestal.

Un dels nous conceptes que es van desenvolupar va ser la selvicultura de l'aigua o hídrica, entesa com aquella que maximitza els fluxos d'infiltració i percolació de les precipitacions afavorint la recarrega d'aqüífers i la tributació d'aigua a les conques (lleres, embassaments, llacs, etc.). En el camp de la gestió forestal sostenible es proposa incloure com a factor determinant l'aigua, considerant la repercussió que els tractaments selvícolas planificats van a tenir en el cicle hidrològic.

Un altre concepte desenvolupat va ser el de gestió forestal adaptativa (enfront del canvi climàtic), és a dir, dur a terme una gestió forestal orientada a incrementar la resistència i resiliència dels ecosistemes forestals, augmentant en general, l'heterogeneïtat i complexitat dels mateixos.

També es van exposar resultats pràctics de tractaments selvícolas experimentals en altres províncies com Saragossa sobre masses de Pinus halepensis sota nous objectius de gestió.

La jornada va concloure amb un breu torn de preguntes als ponents i va ser clausurada per la Consellera destacant la importància estratègica que suposa el Canvi Climàtic i la gestió forestal en la política mediambiental.

Descarrega les ponències:

Jornada Gestión forestal y de espacios naturales protegidos ante el cambio climático

Jornada Gestión forestal y de espacios naturales protegidos ante el cambio climático