Tallers escolars: Programa EDUCAbosc

PROGRAMA EDUCABOSC

Vols que el teu alumnat conega els nostres boscos?

Tallers EDUCAbosc

Activitat gratuïta

Termini inscripció: De l'1 juliol al 15 setembre 2020

Realització tallers: curs escolar 2020/2021

Els centres educatius ja inscrits o en llista d'espera mantindran la seua reserva i prioritat per a la realització dels tallers.

Què és EDUCAbosc?

EDUCAbosc és el programa de pedagogia forestal que el Servei d'Ordenació i Gestió Forestal està desenvolupant en els diferents nivells educatius de la Comunitat Valenciana.

Què es pretén?

L'objectiu és introduir conceptes generals en relació als boscos des de l'experiència de professionals forestals, a través de diferents activitats i tècniques d'aprenentatge (dinàmiques de grup, contacontes, jocs, experiències vivencials, activitats creatives, etc.).

Qui pot sol·licitar els tallers?

Qualsevol col·legi o centre educatiu públic o privat de la Comunitat Valenciana.

Tallers que es poden sol·licitar

Hem preparat tallers de diferents temàtiques adaptats a cada nivell educatiu.

Tallers del programa EDUCAbosc
Nivell educatiu al qual va dirigit Nom del taller Objectius del taller
2n cicle d'infantil, 1r i 2n de primària Els tresors del bosc

Dinttingir què és un bosc

Nomenar els productes del bosc

Reconèixer algunes espècies forestals

Proposar comportaments i accions per a protegir els boscos
2n cicle d'infantil, 1r i 2n de primària Qui treballa en el bosc?

Diferenciar oficis forestals tradicionals i actuals

Relacionar oficis amb l'espècie corresponent

Valorar els oficis forestals
2n cicle d'infantil, 1r i 2n de primària Llar, dolça llar

Reconèixer un rusc i el seu funcionament

Valorar la funció polinizadora de les abelles

Identificar els diferents productes del rusc
3r, 4t, 5è i 6è de primària Els productes del bosc

Reconèixer el bosc mediterrani

Identificar diferents espècies mediterrànies

Relacionar les espècies amb els productes que s'obtenen d'elles

Proposar comportaments i accions per a protegir els boscos
3r, 4t, 5è i 6è de primària Els oficis forestals

Diferenciar oficis forestals tradicionals i actuals

Relacionar oficis amb l'espècie corresponent

Valorar els oficis forestals i la relació persones-bosc
3r, 4t, 5è i 6è de primària A la rica mel

Descobrir el món de l'apicultura

Reconèixer les característiques de morfologia i fisiologia de l'abella.

Conèixer el treball de l'apicultor i els seus instruments

Identificar els diferents productes del rusc

Valorar la funció polinizadora de les abelles i la seua relació amb el bosc
3r, 4t, 5è i 6è de primària

La baralla forestal

Identificar els trets representatius de les espècies

Reconèixer algunes espècies forestals

Reflexionar sobre per què és important conèixer les espècies dels nostres boscos

3r, 4t, 5è i 6è de primària

El bosc dels bolets

Identificar alguns bolets de les nostres forests

Conèixer les normes de la recollida dels bolets

Ser conscients del perill de recol·lectar bolets desconeguts que poden ser tòxiques

1r, 2n, 3r i 4t ESO

Detectius d'espècies

Conèixer algunes característiques rellevants dels arbres i arbustos de la Comunitat Valenciana

Utilitzar una clau d'identificació de vegetació

Ser conscient de la importància de la biodiversitat del nostre entorn

1r, 2n, 3r i 4t ESO

El bolet mortal

Identificar alguns bolets de les nostres forests

Conèixer les normes de la recollida dels bolets

Ser conscients del perill de recol·lectar bolets desconeguts que poden ser tòxiques

Descobrir per què els bolets són importants per als nostres boscos

1r, 2n, 3r i 4t ESO

El montecillo. Gestió Forestal Sostenible

Definir la gestió forestal sostenible

Relacionar els productes forestals amb els tipus d'aprofitaments que es realitzen en el bosc

Reconèixer les diferents actuacions que es fan en la forest

Conèixer la certificació forestal