Tallers escolars: programa EDUCAbosc

Tallers escolars: Programa EDUCAbosc

PROGRAMA EDUCABOSC

Vols que el teu alumnat conega els nostres boscos?

Tallers EDUCAbosc

A causa de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 se suspenen els tallers EDUCAbosc fins a un altre avís.

Els centres educatius ja inscrits per al curs 19/20 mantindran la seua reserva i prioritat per a la realització dels tallers quan siga possible.

 

Què és EDUCAbosc?

EDUCAbosc és el programa de pedagogia forestal que el Servei d'Ordenació i Gestió Forestal està desenvolupant en els diferents nivells educatius de la Comunitat Valenciana.

Què es pretén?

L'objectiu és introduir conceptes generals en relació als boscos des de l'experiència de professionals forestals, a través de diferents activitats i tècniques d'aprenentatge (dinàmiques de grup, contacontes, jocs, experiències vivencials, activitats creatives, etc.).

Qui pot sol·licitar els tallers?

Qualsevol col·legi o centre educatiu públic o privat de la Comunitat Valenciana.

Tallers que es poden sol·licitar

Hem preparat tallers de diferents temàtiques adaptats a cada nivell educatiu.

A partir de setembre estaran disponibles més tallers.

Tallers del programa EDUCAbosc (s'ampliaran al setembre)
Nivell educatiu al qual va dirigit Nom del taller Objectius del taller
2n cicle d'infantil, 1r i 2n de primària Els tresors del bosc

Reconèixer què és un bosc

Conèixer els productes del bosc

Reconèixer algunes espècies forestals

Proposar comportaments i accions per a protegir els boscos
2n cicle d'infantil, 1r i 2n de primària Qui treballa en el bosc?

Conèixer oficis forestals tradicionals i actuals

Relacionar oficis amb l'espècie corresponent

Valorar els oficis forestals
2n cicle d'infantil, 1r i 2n de primària Llar, dolça llar

Reconèixer un rusc i el seu funcionament

Valorar la funció polinizadora de les abelles

Identificar els diferents productes del rusc
3r, 4t, 5è i 6è de primària Els productes del bosc

Reconèixer el bosc mediterrani

Reconèixer diferents espècies mediterrànies

Relacionar les espècies amb els productes que s'obtenen d'elles

Proposar comportaments i accions per a protegir els boscos
3r, 4t, 5è i 6è de primària Els oficis forestals

Conèixer oficis forestals tradicionals i actuals

Relacionar oficis amb l'espècie corresponent

Valorar els oficis forestals i la relació persones-bosc
3r, 4t, 5è i 6è de primària A la rica mel

Descobrir el món de l'apicultura

Reconèixer les característiques de morfologia i fisiologia de l'abella.

Conèixer el treball de l'apicultor i els seus instruments

Identificar els diferents productes del rusc

Valorar la funció polinizadora de les abelles i la seua relació amb el bosc