Visualització de contingut web

Subscripció - Novetats Caça i Pesca Continental

NOVETATS

« Ves enrere

Jornades sobre cartografia de forests per a Tècnics del Servei d'Ordenació i Gestió Forestal i Agents Mediambientals

Jornades sobre cartografia de forests per a Tècnics del Servei d'Ordenació i Gestió Forestal i Agents Mediambientals

El passat 31 de maig va tenir lloc la primera jornada tècnica sobre la cartografia i el fons documental dels forests de gestió pública, dirigida a tècnics del Servei d'Ordenació i Gestió Forestal i a Agents Mediambientals.

En total es realitzaran 8 sessions d'aquesta jornada, duent-se a terme una en els serveis territorials de cada província per a tècnics de l'administració forestal, i diverses jornades per als Agents Mediambientals de cadascuna de les Demarcacions Forestals.

El Servei d'Ordenació i Gestió Forestal organitza aquestes jornades en col·laboració amb Vaersa amb l'objectiu de donar a conèixer als funcionaris les línies de treball i eines cartogràfiques desenvolupades per l'Assistència Tècnica encarregada de la cartografia i gestió del fons documental dels forests de gestió pública de la Comunitat Valenciana.

Aquesta Assistència Tècnica dóna suport en la defensa del patrimoni públic forestal mitjançant la realització de diferents cartografies i revisió dels límits dels forests gestionades per la Conselleria, la gestió de fons documentals de forests, ocupacions en forest públic, documentació i cartografia històrica, recolze en els procediments de delimitació, actualització d'estadístiques forestals i difusió del patrimoni forestal.

Aquestes jornades pretenen millorar la formació tècnica dels funcionaris i agents mediambientals, dotant-los d'informació actualitzada i eines que faciliten el seu treball diari com és el visor cartogràfic de la conselleria i el fons documental dels forests gestionats que tenen a la seua disposició.

Així mateix, durant aquestes sessions s'arreplegarà de primera mà les necessitats dels Tècnics i Agents Mediambientals i les seues propostes de millora.

 

         Cartografía de los montes gestionados de la Comunitat Valenciana

Tècnics, agents mediambientals i personal de Vaersa (que imparteix el curs) en la jornada tècnica realitzada en els serveis territorials de València. Imatge de la cartografia dels forests gestionats per la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.