Instal·lacions recreatives

Instalaciones recreativas

Què són les instal·lacions recreatives?

Una instal·lació recreativa és un espai situat en terrenys forestals públics, en el qual es poden desenvolupar activitats de recreació i esportives, sense perjudici per al medi natural i està dotat d'una sèrie d'infraestructures i condicionaments destinats a facilitar i fer agradable a l'usuari la seua estada en elles.

Qui les gestiona?

Aquestes instal·lacions poden ser gestionades directament per la Generalitat Valenciana o pels ajuntaments.

Quins tipus d'instal·lacions tenim en les nostres muntanyes?

ZONES D'ACAMPADA

  • Finalitat: Ocupació temporal amb tendes de campanya
  • Autorització: Necessita autorització de la Conselleria competent en medi ambient
  • Estada: no indica
  • Gratuïtat: SI

CAMPAMENTS PER A FINALITATS EDUCATIVES O SOCIALS

  • Finalitat: Ocupació temporal amb tendes de campanya per a grups organitzats amb finalitats educatives o socials
  • Autorització: Necessita autorització de la Conselleria competent en medi ambient
  • Estada: No més de 15 dies
  • Gratuïtat: SI

ÀREES RECREATIVES

  • Finalitat: Estades de dia per a activitats recreatives i d'aire lliure
  • Autorització: No necessita
  • Estada: Màxima d'un dia. No es pot pernoctar
  • Gratuïtat: SI

REFUGI FORESTAL

  • Finalitat: Petita construcció oberta para la pernocta ocasional. No estan dotats d'instal·lacions.
  • Autorització: No necessita
  • Estada: Ús ocasional
  • Gratuïtat: SI

Què són les acampades itinerants?

Són marxes organitzades en terrenys forestals de grups de fins a 9 persones i tres tendes de campanya.

Necessiten autorització de la Conselleria competent en medi ambient

Només es pot pernoctar en el mateix lloc una sola nit, alçant la tenda una vegada transcorreguda la nit.

Tràmits administratius

Enllaç als tràmits administratius relacionats amb l'ús d'instal·lacions recreatives

Com consultar les fitxes en el visor?

Accedeix al visor a través de l'enllaç de més a baix.

En el menú Capes de la dreta cerca Medi ambient/Forestal/Senderes i instal·lacions recreatives i activa les capes que necessites.

Punxa en el botó d'Informació (dalt a la dreta) i punxa de nou sobre l'element que vulgues conèixer la informació.

Apareix una finestra amb informació bàsica de la sendera o la instal·lació.

Al final del tot està l'enllaç a la fitxa

Nota: algunes de les fitxes estan en procés d'actualització, en breu estaran disponibles.