Visualització de contingut web

Descàrrega de cartografia forestal

La informació cartogràfica digital forestal és de titularitat exclusiva de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, i per tant, la propietat sobre aquesta no se cedix. Per al seu ús s'ha de mencionar la font.

No es pot realitzar un ús de la informació geogràfica digital, o dels serveis basats en la informació geogràfica proporcionada, que comporte aprofitament econòmic de cap tipus.

No podrà realitzar-se reproducció, cessió del total d'aquesta informació digital o d'alguna de les seues parts, sense que hi haja autorització escrita per part del Servei d'Ordenació i Gestió Forestal.