Visualització de contingut web

Catáleg de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana

La Conselleria competent en matèria de Medi Ambient presenta el Catàleg de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana de conformitat amb el que preveu l'article 8 de la Llei 3/2014, d'11 de juliol, de la Generalitat, de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana (enllaç a la publicació en el DOCV).

L'objecte d'este catàleg es facilitar el coneixement i la gestió del patrimoni pecuari, especialment per a la consulta de les entitats i particulars interessats, així com del públic en general.

Cordel Azagador del Cap de Terme (Sarratella)

Catàleg de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana. Provincia de Castelló.

Cañada Real Manchega o de Cuenca (Caudete de las Fuentes)

Catàleg de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana. Provincia de València.

Assagador de la Marjal (Pego)

Catàleg de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana. Provincia de Alacant.

 

Cartografia de Vies Pecuàries

La cartografia de Vies Pecuàries té caràcter informatiu i pot consultar-se en el visor web de cartografia de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural.

Així mateix, a través del visor web pot accedir al Fons Documental de Vies Pecuàries de la Comunitat Valenciana. Punxant amb el botó d'Informació del visor sobre la via pecuària s'obri una finestra amb les principals dades de la mateixa. L'últim camp (Hyperlink) conté la principal documentació de vies pecuàries de cada municipi.