Visualització de contingut web

La Unitat d'Anàlisi en Sanitat Animal (UASA) és la Secció adscrita al Servei de Seguretat i Control de la Producció Agrària que té com a missió la realització de les activitats analítiques que es desprenen del compliment dels Programes Nacinals de Control de Malaties publicats pel Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA) en la seua xarxa d'Alerta Sanitària Veterinària (RASVE), les actuacions que es desprenen del compliment del Pla Anual Zoosanitari (PAZ), les actuacions incloses en el Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària (PNCOCA) i les incloses en els Plan de Control d'Alimentació Animal i el Pla Nacional Integral de Residus (PNIR).
El nostre Centre compleix amb la normativa europea en l'àmbit del control Oficial sobre els controls oficials efectuats per garantir la verificació del compliment de la legislació en matèria de pinsos i aliments i la Normativa sobre Salut animal i Benestar dels animals. Per això, el Laboratori treballa segons els requisits tècnics i de gestió definits en la norma internacional  UNE-EN ISO/IEC 17025.
El nostre Laboratori està acreditat per ENAC des de l'any 2009, amb el número d'expedient:  755/LE1622
 
 
 
Contacto:
UNIDAD DE ANÁLISIS EN SANIDAD ANIMAL ( UASA)
C/Ingeniero Manuel Soto,18
Tél.961223200
Fax.961222301