Visualització de contingut web

Formació

  • Jornades i cursos de formació especialitzada

 

AJORNAMENT DE TOTES LES ACTIVITATS FORMATIVES PRESENCIALS (NOTA INFORMATIVA COVID-19)

Programacions completes:

   - Programació de cursos i jornades ordenats per temàtiques (Programa)

   - Programació de cursos i jornades ordenats per Estacions Experimentals (Programa)

Esta programació pot patir variacions i el cartell s'actualitza periòdicament. Es recomana consultar els enllaços següents per a obtindre informació d'última hora o bé contactar directament amb les Estacions Experimentals organitzadores.

   - Pròxims cursos

   - Pròximes jornades

Jornada de Ramaderia Extensiva. Elx, 22 de novembre de 2019. Programa

Instruccions d'inscripció a CURSOS EN LÍNIA i preguntes freqüents (FAQ)

3a edició curs en línia: Agricultura Sostenible. 1 al 19 de juny 2020. Informació i inscripció. COMPLET

1a edició curs en línia: Cultiu de l'alvocat. Maig-juny 2020. Programa i inscripció COMPLET

6a edició curs en línia: Introducció a l'agricultura ecològica. Abril-maig 2020. Informació i inscripció. COMPLET

3a edició del Curs de Ramaderia Extensiva i Escola de Pastors. Elx. Maig-juny de 2019. Informació i inscripció. Programa

4ª edición del Curso de Agricultor-Tutor. Horticultura Ecológica. Abril-julio de 2019. Información e inscripción

Cursos Integrals:

   - Curs Integral en Fruiters d'Os i Caqui. Llutxent, març-novembre 2018 (vegeu programa)

   - Curs Integral en Citricultura. Carcaixent, març-novembre 2018 (vegeu programa)

   - Curs Integral en Agricultura Ecològica. Carcaixent, abril-decembre 2018 (vegeu programa)  

   - Curs Integral en Fruiters Mediterranis. Elx, març-juny 2018 (vegeu programa)

   - Curs Integral en Horticultura. Elx, març-octubre 2018 (vegeu programa)

 

  • Activitats formatives amb financiació del PDR-CV 2014-2020

Pròximes activitats programades:

   - Setmana del 2 al 8 de març de 2020. Activitats

   - Setmana del 9 al 15 de març de 2020. Activitats

   - Setmana del 16 al 22 de març de 2020. Activitats

  • Cursos per a usuaris professionals de productes fitosanitaris

- Relació d'entitats autoritzades a impartir cursos presencials en la Comunitat Valenciana

 

  • Sol·licituds i procediments

Agricultors

- Imprés de sol·licitud de cursos de formació (PDF emplenable)

-- Procediment per l'expedició de carnet d'ussuari professional de productes fitosanitaris (ACÍ)

Entitats

- Formulari oficial de sol·licitud de cursos o jornades d'especialització per a entitats

- Procediment telemàtic per a la comunicació inicial d'activitats de formació de manipuladors de plaguicides d'ús fitosanitari en la Comunitat Valenciana (ACÍ)

- Procediment telemàtic per a la comunicació de noves edicions o modificació d'activitats de formació de manipuladors de plaguicides d'ús fitosanitari en la Comunitat Valenciana (ACÍ)

- Procediment telemàtic per a la comunicació de l'informe final d'activitats de formació de manipuladors de plaguicides d'ús fitosanitari en la Comunitat Valenciana (ACÍ)

Legislació d'aplicació

Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal

RD 1311/2012, de 14 de setembre, pel que s'establix el marc d'actuació per a aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris

Decret 98//2012, de 15 de juny, del Consell, pel qual regula les condicions per a l'exercici d'activitats de formació de manipuladors de plaguicides d'ús fitosanitari

Decret 30/2015, de 6 de març, del Consell, pel qual es despleguen determinats aspectes administratius relatius als productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana

Resolució de 16 de novembre de 2018, de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de delegació d'atribucions en matèria d'autorització, programació, metodologia, material didàctic i acreditació dels cursos de capacitació i de les entitats formadores per a l'obtenció del carnét d'ussuari o ussuària professional de productes fitosanitaris

Instruccions de 27 de desembre de 2018, de la Directora General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna sobre el control adminstratiu de les entitats que realitzen activitats de formació per a ussuaris professionals de productes fitosanitaris en la Comunitat Valenciana

Acord comissió mixta. Criteris per a l'avaluació de les entitats formatives externes. Requisits del professorat