Denominacions d'Origen

Comité d'Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana

Parc Industrial Ciutat de Carlet
C/ Tramontana, 16
46240 Carlet (València)

Telèfon 96 253 82 41 Fax 96 255 80 23
caecv@caecv.com
www.caecv.com

Twitter: @caecv

Facebook: @caecv
 
 

President: JOSÉ ANTONIO RICO NAVARRO
Vicepresident: VICENT SANZ VALDÉS
Secretari: HÉCTOR LÓPEZ PELIGERO

ZONA DE PRODUCCIÓ EMPARADA

Zona de producció: tota la Comunitat Valenciana

DADES TÈCNIQUES (Any 2017)

Nombre d'operadors inscrits:

 • Productors: 2.125
 • Elaboradors: 545
 • Comercialitzadors: 239
 • Importadors: 56
 • Exportadors: 46
 • Total operadors: 3.013

Desglossament superfície:

 • Total: 96.477,69 ha
 • Cereals, lleguminoses i altres: 3.657,59 ha
 • Hortalisses fresques: 665,77 ha
 • Tuberculs i arraïls: 16,93 ha
 • Cítrics: 2.249,47 ha
 • Frutals: 393,71 ha
 • Oliveral: 4.301,17 ha
 • Vinya: 11.006,45 ha
 • Fruts secs: 8.226,54 ha
 • Subtropical: 513,56 ha
 • Bayes cultivades: 0,36 ha
 • Pastures permanents: 41.869,44 ha
 • Guarets: 188,60 ha
 • Altres: 23.388,10 ha

Nombre d'explotacions ramaderes: 37
Nombre de caps ramaders/ruscos: 25.191

 • Bovits: 1.311
 • Oví: 454
 • Caprí: 211
 • Gallines de posta: 22.130
 • Équids: 25
 • Ruscos: 1.060