Aigua

Aigua

 

 

 

 

La qualitat de l'aigua comprén sanejament, qualitat de les aigües costaneres i de bany, i l'estat de les platges.

EPSAR (entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana), gestiona el sanejament d'aigües en la Comunitat Valenciana.

Actualment, la qualificació de les aigües de bany es realitza sobre la base de la Reial Decret 1341/2007, d'11 d'octubre, sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany.

A partir dels criteris establits en la legislació vigent, el Programa de Control i Vigilància de les zones de bany de la Comunitat Valenciana té com a objectius principals realitzar el control de la qualitat de les aigües de bany a la Comunitat Valenciana, i informar, durant la temporada de bany de la valoració realitzada de les mateixes sobre la base a les inspeccions i anàlisi realitzada.


La temporada de bany a la Comunitat Valenciana comprén des de l'1 de juny al 15 de setembre.


     Agua

 

    Calidad del agua 


 : . Banderes Blaves 2010

 

 

 : . Cartografia de platges

 

 

 : . Qualitat de les aigües
     de bany 

 

    Recursos Hídrics

 

 : . Depuradores (EPSAR)

 

 

 : . II Pla Director de
     Sanejament de la
     Comunitat Valenciana

 

 

 

 : . Legislació