Mòdul de sensibilització ambiental

Mòdul de sensibilització ambiental

Documentació del Mòdul de Sensibilització Ambiental en altres idiomes:

La Xarxa d'Autoritats Ambientals proposa incloure en tots els programes formatius cofinançats pel FSE, independentment de la matèria que tracten, un mòdul de sensibilització ambiental.

L'objectiu que es pretén és aconseguir el desenvolupament d'una consciència ambiental en l'individu mitjançant la motivació i implicació de tots els ciutadans a fi de modificar els hàbits de comportament i consum, i assolir així la promoció del desenvolupament sostenible (objectiu prioritari del V Programa d'acció en matèria de medi ambient).