Visualització de contingut web

Introducció

El Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana té implantat un Sistema de Gestió Mediambiental que complix els requisits del Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria (EMAS) i de la norma UNE-EN-ISO 14001

seguells de qualitat


El Sistema de Gestió Mediambiental del CEA assegura:
  • El coneixement i avaluació dels impactes ambientals generats.
  • L'ús sostenible dels recursos naturals.
  • L'eficiència en l'ús de l'energia i la promoció de les energies renovables.
  • La prevenció i reducció de la generació de residus.
  • L'aplicació de pràctiques de reutilització i reciclatge.
  • El control dels abocaments i les emissions.
  • La millora contínua de la gestió ambiental.

El CEA contribuïx així a protegir i millorar el medi ambient en totes les seues àrees d'activitat. Si desitja més informació sobre el sistema de gestió mediambiental o formular suggerències pot fer-ho per fax 96 267 29 44 o per correu electrònic.