Visualització de contingut web

Introducció

tríptic sistema de gestió medi ambiental

El Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana té implantat un Sistema de Gestió Mediambiental que complix els requisits del Reglament Comunitari d'Ecogestió i Ecoauditoria (EMAS) i de la norma UNE-EN-ISO 14001

seguells de qualitat


El Sistema de Gestió Mediambiental del CEA assegura:
  • El coneixement i avaluació dels impactes ambientals generats.
  • L'ús sostenible dels recursos naturals.
  • L'eficiència en l'ús de l'energia i la promoció de les energies renovables.
  • La prevenció i reducció de la generació de residus.
  • L'aplicació de pràctiques de reutilització i reciclatge.
  • El control dels abocaments i les emissions.
  • La millora contínua de la gestió ambiental.

El CEA contribuïx així a protegir i millorar el medi ambient en totes les seues àrees d'activitat. Si desitja més informació sobre el sistema de gestió mediambiental o formular suggerències pot fer-ho per fax 96 267 29 44 o per correu electrònic.