Visualització de contingut web

Informació Curs Introducció a l'Educació Ambiental


Formació en Educació Ambiental 

La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica a través del Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), centre de referència de l'educació ambiental a la Comunitat Valenciana, oferix tallers i cursos  per a completar la formació d'aquelles persones relacionades amb l'educació ambiental aprofitant l'experiència del mateix CEACV.

Objectiu: Proporcionar coneixements i experiències pràctiques, aplicables i reproduïbles sobre diferents temes que ajuden a ampliar els recursos de persones interessades a desenrotllar activitats d'educació ambiental.

Destinataris: Persones que hagen treballat, treballen o vulguen treballar en educació ambiental.

Equip docent: Especialistes en educació ambiental del CEACV.

Lloc d'impartició: Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (Sagunt).

 

Desplaçaments/trasllats: No es disposa d'un servici de transport propi, per la qual cosa l'alumnat admés haurà d'acudir al CEACV pels seus propis mitjans.

Requisits per a participar-hi: Omplir i remetre la sol·licitud d'inscripció.

Inscripció: Obligatòria i gratuïta, per mitjà d'un formulari.
Places limitades.


Dates realització: 21 octubre a 15 novembre


Admissió: Segons el compliment dels requisits i per rigorós ordre d'inscripció. L'admissió es comunicarà directament als admesos.

Informació: Tel. 962 617930 – web http://www.agroambient.gva.es/web/ceacv - correu ceacv@gva.es

Se l'informa que les dades de caràcter personal obtinguts seran objecte de tractament per part de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergéncia Climàtica i Transició Ecològica, per la qual cosa ha de llegir la següent informació bàsica sobre protecció de dades:

Nom del tractament: Inscripció a activitats de sensibilització, educació i formació ambiental.

Identitat del responsable del tractament: Persona titular de la sotssecretaria de la conselleria competent en matèria de medi ambient.

Finalitat del tractament: Gestió de les sol·licituds d'inscripció a activitats de sensibilització, educació i formació ambiental, o de publicacions del centre de documentació.

Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seves dades de caràcter personal de forma presencial o telemàtica de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: http://www.gva.es/va/proc19970

Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en materi de protecció de dades.

Pot obtenir informació més detallada en el següent enllaç: http://www.agroambient.gva.es/va/registre-de-tractaments/


L'organització es reserva el dret a modificar, suspendre o ajornar els tallers.

Visualització de contingut web

Desplaçament / trasllat

Per als tallers i cursos d'educació ambiental 2019, no es disposa d'un servici de transport propi, per la qual cosa l'alumnat admés haurà d'acudir al CEACV pels seus propis mitjans.

El CEACV es troba en una àrea natural, entre Puçol i Sagunt, a uns 30 Km al nord de València, i s'hi pot accedir per mitjà de vehicle particular (turisme, motocicleta o bicicleta) segons enllaç.

Així mateix, es pot arribar per mitjà de tren o autobús fins a les localitats pròximes de Sagunt (a 6 Km) o Puçol (a 5 Km), i posteriorment prendre un altre transport (bicicleta, taxi, etc.) fins al CEACV.

Documentación para descargar