Visualització de contingut web

Fons bibliogràfic

Es tracta d'una biblioteca especialitzada en temàtiques ambientals, que disposa actualment de més de 4.000 referències bibliogràfiques, vídeos, CD-rom, DVD i revistes.
Aquesta important quantitat de materials disponibles al Centre de Documentació del CEACV està en continu creixement, ja que mensualment s'amplien els fons existents.
Disposa d'un sistema de classificació amb deu temàtiques generals que inclouen diversos apartats més específics (s'inclouen al final d'aquest document). A més d'un arxiu de vídeos (VHS) i un altre de documents en format digital (DVD i CD-rom).

CONSULTA DELS FONS DEL CENTRE DE DOCUMENTACIÓ – BIBLIOTECA DEL CEACV

La consulta es pot realitzar directament en sala, amb l'assessorament del tècnic encarregat del Centre de Documentació, o bé poden realitzar-se a través de la consulta externa via telefònica, correu electrònic o Internet. En aquests moments està en marxa el procés de catalogació dels fons del Centre de Documentació per a poder ser consultats per Internet. L'accés a aquest tipus de consulta es realitza a través del web de què disposa el CIDAM (Centre d'Informació i Documentació Ambiental), accessible a través de la pàgina web de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge (www.cma.gva.es/cidam). Una altra possibilitat és la de, mitjançant una telefonada o un correu electrònic, sol·licitar informació sobre determinats documents o per a realitzar una recerca bibliogràfica en els fons que hi ha disponibles. Aquesta informació es remet al sol·licitant en el format que demane.

Es permet realitzar fins a 10 fotocòpies per usuari de forma gratuïta de documents i revistes.

Consulta la temàtica.