Novetats i convocatòries d'interés

« Ves enrere

Notificació de canvis. Termini 31 de desembre de 2019

Notificació de canvis. Termini 31 de desembre de 2019

D'acord amb l'article 4 del Reial Decret 1722/2012, de 28 de desembre, pel qual es desenvolupen aspectes relatius a l'assignació de drets d'emissió, els titulars de les instal·lacions incloses en el règim de comerç de drets d'emissió han de remetre a la Direcció General del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental abans del 31 de desembre de cada any tota la informació pertinent sobre qualsevol canvi previst o efectiu de la capacitat, del nivell d'activitat i del funcionament de la seua instal·lació.

En els casos en què es produïsquen canvis significatius de capacitat, cessaments parcials o totals d'activitat o qualsevol altre canvi en la instal·lació que comporte un ajust de la seua assignació, s'haurà d'utilitzar el mateix model de formulari per a l'arreplega de dades i d'informe metodològic que l'utilitzat per a la sol·licitud d'assignació com a nou entrant.

Totes aquelles instal·lacions que presenten canvis efectius o previstos de capacitat, del nivell d'activitat o del funcionament que no suposen modificació en el nivell d'assignació de conformitat amb l'article 4.2 del RD 1722/2012, deuran de notificar els dits canvis omplint la plantilla simplificada.

En virtut a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que va entrar en vigor el passat 2 d'octubre de 2016, per la qual s'establix en l'article 14 que les persones jurídiques, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, la notificació de canvis s'haurà de realitzar via telemàtica.