Visualització de contingut web

memòria anual de gestió residus perillosos

Des del 20 de gener de 2014 el procedimient per a la presentació de la memòria anual de gestió residus perillosos es realitzarà tal com s'indica en este enllaç:

https://residuos.cma.gva.es/adcr2.0/Ayuda/frmAyuda.aspx?hp=Novedades